Yhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on:
 

- toimia syrjäytymisvaarassa olevien nuorten
parissa ja haasteellisissa elämäntilanteissa sekä
nivelvaiheessa olevien perheiden parissa.

 

- tukea nuoria koulunkäynnissä ja jatko-opiskeluun hakeutumisessa sekä edistää nuorten
työllistymistä ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä vähentää eriarvoistumista.

 

- tukea toimialueellaan romanien kielen,
kulttuurin ja identiteetin vahvistamista sekä romaniväestön osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

 

- auttaa päihderiippuvuus -ongelmaisia.
 

- tehdä yhteistyötä eri julkisen tahon sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 

- toteuttaa tukihenkilötoimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille.
 

- järjestää vanhemmuuden tukemiseen liittyvää
toimintaa

 

- tarjota erilaisia tiedotus ja koulutustilaisuuksia
eri tahoille romanikulttuuriin liittyen.

Tuntematon tiedostomuotoRekisteriseloste.odt (23 kB)
Rekisteriseloste